NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/21-01/08

URBROJ: 238/29-178-01-21-1

Strmec, 23. lipnja 2021. godine

 

Na temelju članka 26. i članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7.  i čl. 25. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja  koji se odnosi na prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„NATJEČAJ“

SE ODNOSI NA PRIJEM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a

„STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA“

NATJEČAJ – Spremač/ica

Dječji vrtić „Slavuj“ Obrtnička 13 Strmec Sveta Nedelja   KLASA: 112-07/21-01/06 URBROJ: 238/29-178-01-21-1 Strmec, 10. svibnja 2021. godine   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno

NATJEČAJ – Pomoćni/a kuhar/ica

Dječji vrtić „Slavuj“ Obrtnička 13 Strmec Sveta Nedelja   KLASA: 112-07/21-01/07 URBROJ: 238/29-178-01-21-1 Strmec, 10. svibnja 2021. godine   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno

Natječaj – Odgojitelj/ica, 8 (osam) izvršitelja/ica na neodređeno puno radno vrijeme, – prošireni opseg posla

Dječji vrtić „Slavuj“ Obrtnička 13 Strmec Sveta Nedelja   KLASA: 112-07/21-01/05 URBROJ: 238/29-178-01-21-1 Strmec, 10. svibnja 2021. godine   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno

Natječaj Spremač/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/21-01/02

URBROJ: 238/29-178-01-21-1

Strmec, 01. veljače 2021. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” na 39. sjednici održanoj 28. siječnja 2021. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„NATJEČAJ“

 

za prijem u radni odnos:

 

1.       Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto

–          Probni rad u trajanju od 30 dana

2.       Uvjeti:

–  NKV, završena osnovna škola

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

1. prijavu na natječaj

2. životopis (vlastoručno potpisan)

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)

4. domovnica (preslika)

5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od 30 dana

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak –  ne starije od 6 mjeseci (uvjerenje     o nekažnjavanju, sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak – ne starije od 6 mjeseci (sukladno čl. 25. st. 4.     Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Natječaj – kuharica

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/21-01/01

URBROJ: 238/29-178-01-21-1

Strmec, 01. veljače 2021. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” na 39. sjednici održanoj 28. siječnja 2021. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„NATJEČAJ“

 

za prijem u radni odnos:

 

1.       Kuhar/ica, 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto

–          Probni rad u trajanju od 30 dana

2.       Uvjeti:

–  KV kuharica,  završena srednja škola – kuhar/ica

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

1. prijavu na natječaj

2. životopis (vlastoručno potpisan)

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)

4. domovnica (preslika)

5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od 30 dana

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak –  ne starije od 6 mjeseci (uvjerenje     o nekažnjavanju, sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak – ne starije od 6 mjeseci (sukladno čl. 25. st. 4.     Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)