Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Ciljevi programa

„Svi dijelovi tijela koji su u funkciji, ukoliko se primjereno koriste i vježbaju radom, dobro se razvijaju, ostaju zdravi, sporo stare; ali ukoliko nisu u uporabi postaju skloni bolesti, zaostaju u rastu i brzo stare.” (Hipokrat)

Ciljevi programa:

 • Zadovoljavanje biološke potrebe djeteta za kretanjem i formiranje navika zdravog načina života te nužnosti svakodnevnog tjelesnog vježbanja.
 • Stjecanje kompetencija potrebnih za postizanje određene razine motoričkih dostignuća.
 • Poboljšanje stanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, utječemo na kognitivne i konativne dimenzije, usvajanje motoričkih postignuća.
 • Pružanje djeci mogućnost samoprocjenjivanja radi praćenja i vrednovanja svog rada i napretka kao i razvoj samokontrole.
 • Program je integrirani – isprepliću se sadržaji i aktivnosti iz redovitog rada kroz sportske aktivnosti i obratno.

Planirani zadaci tjelesne i zdravstvene kulture

Antropološki:

 • primjenom dinamičkih kretanja staviti u pokret sve dijelove tijela te pripremiti organizam za pojačane napore
 • jačanje mišića koji su važni za pravilno držanje tijela i sprječavanje tjelesnih deformacija
 • povećanje pokretljivosti zglobova
 • razvoj opće motorike (razvoj brzine, snage, koordinacije…)

Obrazovni:

 • utjecati na razvoj smisla za lijepo i točno izvođenje pokreta
 • upoznati i svladati jednostavne igre, ponoviti i usavršiti pojedine elemente
 • stjecanje teorijskih znanja za bolje razumijevanje svrhe tjelesnog vježbanja, a osobito znanja koje se odnosi na čuvanje i unapređivanje zdravlja

Odgojni:

 • razvoj radnih i zdravstveno-higijenskih navika, navike za vježbanje u skupini
 • međusobno pomaganje kao i samostalnost u radu
 • djeca se uče poštivati pravila igre, znaju se veseliti pobjedi, podnijeti poraz…

Globalni program sportskih aktivnosti provodit će se kroz osnovne oblike kretanja, tehnike raznih sportskih disciplina, igre, šetnje, posjete, izlete, satove tjelesne i zdravstvene kulture i specifične programe (škola klizanja/skijanja).

Mjesto održavanja sportskih aktivnosti bit će zatvoreni prostori (sportska dvorana, hodnik vrtića, soba dnevnog boravka te pretprostori) i otvoreni prostori (igralište, terase).

Metode i oblici rada

 • Metodologija je zasnovana na igri – djetetova najprirodnija aktivnost.
 • Metode usmenog izlaganja, demonstracije, postavljanja i rješavanja motoričkih zadataka, imitacije, ilustracije, dramatizacije, kombinirane metode vježbanja.
 • Oblici rada: individualni, frontalni i grupni (rad u paru, paralelni i paralelno-odjeljenski).
 • Dobrobit ovog programa za dijete je njegov cjeloviti razvoj ličnosti kroz sva razvojna područja:
  • Socio-emocionalni razvoj: razvoj pozitivne slike o sebi, sigurnosti, samopouzdanja, samokontrole, elemenata suosjećanja, izražavanje pozitivnih emocija, izgradnja prijateljskih odnosa, nenasilno rješavanje sukoba…
  • Tjelesni i psihomotorički razvoj: razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti u prirodnim i složenim oblicima kretanja, orijentacija u prostoru, razvoj krupnih i sitnih mišićnih skupina…
  • Spoznajni razvoj: razvoj pažnje, pamćenja, mišljenja
  • Razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaranja: razvoj verbalne i neverbalne komunikacije, bogaćenje dječjeg rječnika, likovno izražavanje doživljaja, razvoj osjećaja za ritam…

Program će se provoditi svakodnevno, 5 dana u tjednu, 10 mjeseci u godini, u mješovitoj skupini djece u dobi od 4 godine do polaska u školu.

Sat TZK-a provodit će se 3 puta tjedno u trajanju od 45 minuta u vrijeme prijepodnevnog boravka djece u vrtiću.

Voditelji programa su odgojiteljice koje imaju potrebne stručne kompetencije za rad s djecom predškolske dobi u navedenom programu te se i dalje stručno usavršavaju u tome području i kineziolozi.