Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Suradnja obitelji i vrtića vrlo je važan preduvjet optimalnog razvoja i odgoja djeteta u institucionalnom kontekstu.

Polaskom djeteta u vrtić roditelji i odgojitelji postaju osobe koje se najintenzivnije skrbe o djetetu i njegovoj dobrobiti, te je stoga nužno osigurati kvalitetnu komunikaciju među njima koja omogućuje zajedničko razumijevanje djece koje nitko od njih ne bi mogao ostvariti sam.

Življenje roditelja s djetetom (u obitelji) u usporedbi s življenjem odgajatelja s djetetom (u vrtiću) podloga je posve različitih percepcija djeteta i različitih interpretacija njegova ponašanja.

Polazište:

 • Odgojitelj nije izravni svjedok roditeljstvu roditelja djeteta iz skupine
 • Roditelj nije nazočan za vrijeme rada odgojitelja s djetetom da se može uvjeriti u sve dimenzije profesionalne uloge odgajatelja
 • Dijete je jedini svjedok uloga odgajatelja i roditelja u svojem odrastanju

Iz toga proizlazi:

 • Odgojitelji i roditelji su u situaciji graditi partnerstvo s nekim o čijem djelovanju zaključujemo na osnovi posljedica (djetetovo ponašanje, njegovo zadovoljstvo, njegov razvoj…)
 • Odgojitelji i roditelji su u situaciji graditi partnerstvo s nekim s kojim povremeno razmjenjuju informacije, misli, iskustva, osjećaje….
 • Odgojitelji i roditelji su u situaciji graditi partnerstvo s nekim kojeg osim na vratima, ustvari, ne vide, ne vide što radi, ne vide kako radi

Drugim riječima:

 • Ono što odgojitelji vide od roditeljstva roditelja jesu prizori jutarnjeg dolaska u vrtić i rastajanja odnosno popodnevnog odlaska iz vrtića. Oni jesu istiniti, oni jesu važni ali su izdvojeni iz cjelokupnog obiteljskog konteksta te nisu cjelovita slika roditeljstva
 • Ono što roditelj vidi prilikom dovođenja i odvođenja djeteta iz vrtića, eventualnom nazočnošću u skupini ili na roditeljskom sastanku i individualnom razgovoru ne daje cjelovitu sliku odgajateljeva rada

Ta različitost, ako se o njoj ne razgovara, dovodi do parcijalnog razumijevanja djeteta, što može rezultirati neprimjerenim odgojnim postupcima (s obje strane).

Zato razmjena iskustava i parcijalnih razumijevanja djeteta odgojitelje i roditelje vodi zajedničkom izgrađivanju “šire slike” o djetetu, postizanju zajedničkog, cjelovitog razumijevanja djeteta.

Uzimajući ove činjenice u obzir, partnerstvo odgojitelja i roditelja traži: veliko povjerenje, izuzetnu otvorenost i toleranciju, a prije svega objektivnost i sposobnost za razmjenu informacija.

U tom odnosu glavno i jedino polazište treba biti dijete – dijete treba biti centar našeg razmišljanja, naš putokaz, a njegov razvoj i dobrobit cilj onoga što radimo.

Upravo stoga, stvaranje i održavanje kvalitetne suradnje s roditeljima kao ravnopravnim partnerima smatramo jednim od vodećih zadaća koja će se ostvarivati kroz raznolike mogućnosti i oblike suradnje:

Individualni razgovori

Individualni razgovori provode se tijekom cijele godine s ciljem međusobne razmjene informacija, savjetovanja i informiranja roditelja o individualnom napretku djeteta te osnaživanja roditelja u njihovoj roditeljskoj ulozi.

Članovi stručnog tima provode individualne razgovore s roditeljima novoupisane djece prije početka pedagoške godine (prikupljanje podataka o djetetu i njegovoj obitelji, savjetovanje roditelja o odnosu prema djetetu u doba prilagodbe, dogovor o prvom danu dolaska djeteta u vrtić i rasporedu dolaženja u periodu prilagodbe i sl.).

Individualni razgovori odgojitelj – roditelj dogovaraju se na zahtjev roditelja ili na zahtjev odgojitelja putem obavijesti na roditeljskom kutiću ili usmeno. Provode se tijekom cijele pedagoške godine. Odgojitelji unaprijed izrađuju pripremu za razgovor na temelju zapažanja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa.

Roditeljski sastanci

Tijekom jedne pedagoške godine planiraju se 3 roditeljska sastanka. Vrstu roditeljskog sastanka dogovaraju odgojitelji odgojne skupine uz podršku članova stručnog tima:

 • informativni roditeljski sastanak
 • komunikacijski roditeljski sastanak s ciljem razmjene misli, stavova i iskustava s drugim roditeljima, promišljanja o temama važnima za rast i razvoj vašeg djeteta te jačanja vaše roditeljske kompetencije
 • roditeljski sastanak s ciljem druženja djece i odraslih (radionice, svečanosti i sl.).

Planirano trajanje roditeljskog sastanka je 90 minuta.

Roditeljski kutići

Roditeljski kutić je mjesto na kojem pisanom riječi komuniciraju odgojitelji i roditelji.

To je za roditelja neka vrsta „otvorenog prozora“ gdje se roditelja upoznaje i obavještava o dostignućima i osobitostima djece u skupini (djetetov rast i razvoj) te o životu i radu odgojne skupine i vrtića općenito.

Posebna pozornost posvećuje se informiranju roditelja na temelju dokumentacije s ciljem posredovanja različitih segmenata odgojno-obrazovnog procesa.

Razgovori odgojitelja i roditelja prilikom dovođenja i odvođenja djeteta iz vrtića

Razgovori odgojitelja i roditelja prilikom dovođenja i odvođenja djeteta iz vrtića odvijaju se svakodnevno prilikom dolaska i odlaska djeteta iz vrtića:

 • Ujutro – informacije od roditelja prema odgojitelju (zdravstveno stanje djeteta ako nešto nije u redu, najava o dolasku po dijete osoba koje ne dolaze svakodnevno, najava o ranijem odlasku kući)
 • Popodne – informacije od odgojitelja prema roditelju (zdravstvena promjena djeteta, jelo, dnevni odmor)

Uključivanje roditelja u rad odgojne skupine

Kvalitetan suradnički odnos odgojitelja i roditelja ostvaruje se i u uvjetima u kojima je roditeljima omogućeno provođenje vremena sa svojom djecom u odgojnim skupinama, praćenje i djelatno sudjelovanje u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu te upoznavanje vlastite djece u drukčijem kontekstu od obiteljskog.

Značaj ovog oblika suradnje s roditeljima velik je ne samo za dijete već i za podržavanje i osnaživanje roditelja u njegovoj roditeljskoj ulozi.

Uključivanje roditelja u rad odgojne skupine dogovara se putem pismenog poziva na roditeljskom kutiću ili usmenim dogovorom s odgojiteljem i provodi se tijekom cijele pedagoške godine.

Proslave rođendana uz aktivno sudjelovanje roditelja

U najstarijim odgojnim skupinama roditeljima omogućujemo da u suradnji s odgojiteljima organiziraju proslavu rođendana svog djeteta te ga zajedno s njim proslave.

Ovaj oblik suradnje roditelj dogovara usmeno s odgojiteljima.

Ispitivanje stavova i mišljenja roditelja

S ciljem unapređivanja odgojno obrazovnog rada provodi se ispitivanje roditelja putem upitnika i anketa o njihovim stavovima i mišljenjima vezanih uz sadržaje i kvalitetu rada.

Ostalo

 • Redovite objave događanja i ostalih aktualnosti na našoj mrežnoj stranici i glavnim panoima u sva tri objekta
 • Izrada letaka i drugih materijala za roditelje