Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Upravljačka tijela

Prema Statutu Dječjeg vrtića „Slavuj“ čl. 29. vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima višestruku funkciju.

Uz suglasnost nadležnih (Grad Sveta Nedelja: u daljnjem tekstu Osnivač) i u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i drugim općim aktima Vrtića, Upravno vijeće razmatra i odlučuje o različitim investicijskim, financijskim, kadrovskim, odgojno-obrazovnim pitanjima. Također, uz mišljenje nadležnog upravnog tijela Osnivača, donosi plan upisa djece za pedagošku godinu, te odlučuje o žalbama roditelja, odnosno skrbnika djece.

Upravno vijeće sastoji se od 5 članova. Tri člana imenuje  Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova.

Mandat članova traje četiri godine.
U radu Upravnog vijeća, sudjeluje bez prava odlučivanja, ravnatelj Vrtića.

Ustrojstvo i zaduženja Upravnog vijeća definirani su Statutom Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenim na web stranici vrtića.

Članovi upravnog vijeća dječjeg vrtića "Slavuj"

  • Mirela Slamar – Predsjednica Upravnog vijeća (Predstavnik Grada Sveta Nedelja)
  • Tomislav Petravić – Zamjenik Predsjednice Upravnog vijeća (Predstavnik Grada Sveta Nedelja)
  • Suzana Dragoša –  (Predstavnik Grada Sveta Nedelja)
  • Diana Gašparević – (Predstavnik roditelja DV)

Odluke