Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Što?

eTwinning je jedna od aktivnosti programa Erasmus+ namijenjena međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Ona služi nastavnicima i njihovim učenicima za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola kroz različite oblike usavršavanja te rad na zajedničkim virtualnim projektima.

Pomažemo pretvoriti dobre ideje u uspješne projekte koji mijenjaju društvo nabolje.

Za koga?

eTwinning je zajednica škola u Europi. On nudi platformu za odgojno-obrazovne djelatnike (učitelje, ravnatelje, knjižničare, itd.) koji rade u školama i dječjim vrtićima europskih država sudionica eTwinninga. Putem ove platforme članovi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te postati dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi.

Što nudi?

eTwinning promiče suradnju među školama u Europi putem upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-a) i pružanjem pomoći, alata i usluga školama. eTwinning također pruža besplatno i kontinuirano mrežno stručno usavršavanje za sve odgojno obrazovne djelatnike, a sve to u sigurnom okruženju.

Zašto eTWINNING?

PREDNOSTI ZA RAVNATELJE I USTANOVU

 • Unaprjeđenje kurikuluma
 • Povećanje vidljivosti i ugleda ustanove
 • Povezivanje s donositeljima politika, lokalnom zajednicom i ostalim relevantnim dionicima

PREDNOSTI ZA DJECU

 • Razvoj kritičkog mišljenja i vještina rješavanja problema
 • Komunikacijske vještine i timski rad
 • Pozitivna strana interneta i tehnologije- uče tehnologiju koristiti u obrazovne svrhe

PREDNOSTI ZA ODGOJITELJE

 • Zadovoljstvo učenja novih vještina u poticajnom okruženju
 • Suradnja s europskim kolegama daje entuzijazam i samopouzdanje
 • Promjena načina poučavanja
 • Kontinuirani profesionalni razvoj
 • Suradnja s kolegama koji slično razmišljaju

eTWINNING i Dječji Vrtić Slavuj

Digitalna transformacija društva odvija se vrlo brzo. Ulaganje u razvoj digitalnih vještina za uspješno provođenje od iznimne je važnosti za provođenje odgojno obrazovnog procesa. Roditelji i odgojitelji su partneri u tom procesu te svi skupa smo primorani napraviti digitalni korak za dobrobit djece.

Kreiranjem eTwinning projekata unosimo inovaciju i moderan način odgoja i obrazovanja u ustanovi. Zbog atraktivnosti ovakvog načina rada, odlučili smo se na uvođenje eTwinning projekata u redovan rad.

Dječji vrtić Slavuj do sada je proveo četiri vrlo uspješna projekta u kojima su sudjelovala djeca iz više skupina sa svojim odgojiteljima.

Tehnologija nas je povezala s europskim zemljama i zemljama u okruženju ( BIH, Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora…).

U projektima se jačala samouvjerenost, samopouzdanje i širila tolerancija jednih prema drugima.

Uvođenje eTwinninga u našu ustanovu otvorilo nam je brojne mogućnosti za primjenu suvremenog pristupa obrazovanju, kreativnu primjenu digitalne tehnologije, razvijanje timskog rada i suradničkog učenja.

Sudjelujući u projektima djeca su razvijala ključne kompetencije koje su i određene Nacionalnim kurikulumom.

Projekti provedeni u našoj ustanovi nagrađeni su oznakom kvalitete koju dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Nagrade – „Oznake kvalitete“ dobivene su za projekte: „VIRTUALNI VRTIĆ 1“ i „VIRTUALNI VRTIĆ 2“. „ 6 LICA UMJETNOSTI“ i „VAŽNI DATUMI ZA VAŽNE VRIJEDNOSTI“.

Zadnja nagrada, al i najvažnija je ona “eTwinning School” odnosno “eTwinning škola”- kao potvrda kvalitete i provođenja eTwinning projekata u našem vrtiću. Oznaka se dodjeljuje od strane Središnje službe za podršku u suradnji s Nacionalnom organizacijom za podršku.

Nakon podnošenja prijava Nacionalne službe za podršku procijenjeni su dostavljeni podaci djelovanja vrtića, te se na osnovu toga dodjeljuje oznaka eTwinning škole, ukupno njih 4485 ove godine.

Svaka nova pedagoška godina donosi nešto novo, te ćemo i mi nastaviti sa sudjelovanjem u projektima sa predškolskim ustanovama iz našeg okruženja i zemljama Europe.

Fokus će biti na što većem uključivanju djece, roditelja i lokalne zajednice.