Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

eRas

Nakon jednog uspješno provedenog Erasmus projekta i nekoliko eTwinning projekata naš vrtić dobitnik je akreditacije za provedbu Erasmus + projekata.

Akreditacija je zamišljena kao članska iskaznica za projekte mobilnosti, te organizacijama (vrtićima) jamči pristup financiranju. Dodjeljuje se za cijelo programsko razdoblje, a to je do 2027. godine.

Dječji vrtić Slavuj je jedan od 5 vrtića koji su ostvarili uvjete za dobivanje akreditacije na područje cijele Hrvatske uz osnovne i srednje škole.

AMPEU ( Agencija za mobilnost i programe EU) je javna ustanova osnovana 2007. godine od strane Vlade RH. Agencija pomaže pretvoriti dobre ideje u uspješne projekte koji mijenjaju društvo na bolje. Erasmus + je najveća platforma Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport. Program nudi niz mogućnosti za unaprijeđenje znanja, vještina i kompetencije pojedinaca, te podizanje kvalitete rada ustanove.

Naša ustanova vodi se načelima Nacionalnog kurikuluma koji su ugrađeni i u naš vrtićki kurikulum. Prihvaćanjem i primjenom ovih načela omogućujemo razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči, u kojoj se prihvaćaju i stvaraju uvjeti za uspješno zadovoljavanje potreba pojedinaca, poštivanje njihovih prava i razvoj njihovih potencijala osobnim tempom.

Europska komisija naglašava važnost visokokvalitetnih usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u postizanju obrazovne jednakosti i prekidanju začaranog kruga nepovoljnosti i deprivacije (Preporuke Vijeća o visokokvalitetnim sustavima RPOO,2019/C,180/02,189). Raznolikost suvremene obitelji odražava se na njene sve složenije potrebe, a koje uključuju i profesionalnu podršku u pogledu odgoja i učenja djece te postizanja njihove dobrobiti. Kako bismo unaprijedili kvalitetu naše ustanove u području inkluzivnosti i multikulturalnosti i tako stvorili ozračje prihvaćenosti, uvažavanja i jednakopravnosti svih, nužno je prvenstveno jačati kompetencije odgojitelja kao partnera roditeljima u procesu odgoja i učenja djeteta. Smatramo kako bi se stručnim usavršavanjima i istraživanjem prakse europskih zemalja značajno osnažilo odgojiteljske kompetencije, a implementacijom novostečenih spoznaja pozitivno djelovalo na dobrobit djece, njihovih obitelji i zajednice općenito.

Iz svega gore navedenog proizlazi cilj našeg Erasmus + projekta, a to je: jačanje kompetencija odgojitelja u području inkluzivnog odgoja i obrazovanja i multikulturalnosti u svrhu zadovoljavanja sve složenijih potreba djece i obitelji.

Projektom će biti obuhvaćeni odgojno obrazovni djelatnici kroz mobilnosti ili suradnje s inozemnim ustanovama. Korisnicima i prijaviteljima projekta u RH su na raspolaganju bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU. Voditelji i autori projekta su Ivanka Dmitrovski i Mirela Bašić koje su dostupne za još informacija ukoliko će biti potrebno.

Tijekom projekta i provedenih aktivnosti sva stečena znanja i sposobnosti pridonijet će podizanju kvalitete ustanove te unapređenju i i proširenju ponude usluga. Vjerujemo da će, nakon provedbe ovog projekta, naša ustanova napraviti korak dalje u svom razvoju, a ujedno korak bliže motu Europske unije “Ujedinjeni u različitosti”.