Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Zakon o pravu na pristup informacijama

Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

 1. Pisanim putem:
  • na poštansku adresu Dječji vrtić „Slavuj“ ,Obrtnička 13, Strmec
  • putem elektroničke pošte: tajnistvo@dvslavuj.hr
  • telefaksom na sljedeći broj: (01) 3385-454
 2. Usmenim putem:
  • telefonom na sljedeći broj: (01) 3384-722
  • osobno na zapisnik u tajništvu Dječjeg vrtića „Slavuj“, srijedom od 14,00-15,00 sati.

KLASA: 601-01/15-01/10 URBROJ: 238-72-01-15-02

Strmec, 14.12.2015.