Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Opis programa

Program ranog učenja engleskog jezika u našem vrtiću nastao je temeljem spoznaje da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za početak učenja stranog jezika zbog bioloških i psiholoških prednosti. 

Integrirani program odgojno-obrazovnog rada s ranim učenjem engleskog jezika temelji se na načelima i komunikaciji na stranim jezicima Nacionalnog kurikuluma za rani i  predškolski odgoj i obrazovanje. 

Program ranog učenja engleskog jezika u našem vrtiću organiziran je kao cjelodnevni, 10-satni, u mješovitoj skupini djece u dobi od 4 godine do polaska u školu. Provodi se svakodnevno 5 dana u tjednu , 10 mjeseci u godini.  

Cilj  provođenja ovog programa  u skupini u kojoj se provodi je stvaranje poticajnog okruženja za cjeloživotni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika na prirodan i spontan način slušanjem, razumijevanjem i govorenjem jezika. 

U skupini u kojoj se provodi program ranog učenja engleskog jezika djeca: 

 *kroz igru i spontanu interakciju, a u skladu sa svojim mogućnostima i interesima, razvijaju interes za strani jezik i osjetljivost za drugi fonološki sustav 

*osposobljavaju se za  sporazumijevanje na engleskom jeziku : sposobnost slušanja i razumijevanja drugih, slobodno sudjelovanje u razgovoru na engleskom jeziku, bogaćenje izražaja djeteta 

*razvijaju navike slušanja engleskog jezika u svakodnevnim  životnim situacijama 

*razvijaju govorne vještina i usavršavaju izgovor kroz igru korištenjem naučenih riječi situacijskim učenjem te pjevanjem pjesmica i izgovaranjem brojalica… 

 

Učenje engleskog jezika odvija se u interakciji djeteta s okolinom, kroz istraživačke aktivnosti, manipulaciju i komunikaciju te podržavanjem  i osiguravanjem uvjeta za dječju spontanu igru. 

Aktivnosti u skupini provode se na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela engleskog jezika. 

Komunikacija na engleskom jeziku ostvaruje se spontano uporabom osnovnog vokabulara kroz situacijsko učenje a gramatičke strukture obrađuju se kroz pjesmice, brojalice, dijaloge i igru. 

Tematska područja primjerena su interesima i razvoju djece predškolske dobi prateći zbivanja koja se događaju u vrtiću. 

 

Tematske cjeline i sadržaji koji se obrađuju u skupini su: 

*To sam ja – My name is..parts of bodyemotionsclothes 

*Kulturno ophođenje -Hello, goodbyepleasethank youwelcome 

*Moja obitelj i moji prijatelji – mumdadbrothersisterfriendstoysgames                                                   

*Moj dom i okolina – my townstreetmy neighbourhoodhousebathroom, bed… 

*Priroda – plantsanimalslionmouseflowerfruitrainsunsnowdaysyearsmorningevening 

*Boje – colours, red, yellowgreen 

*Hrana – foodmilkmeatspoonbreakfastdinner 

*Matematički pojmovi – shapesnumberssizesclockinoverdownup 

*Zanimanja ljudi – teacherdoctorpostmanhammer 

*Promet – bus, car, zebra, trafficsigns 

*Svečanosti i blagdani – Happy birthdayChristmasEaster, New YearHalloween 

 

Voditeljice programa su odgojiteljice koje imaju potrebne stručne kompetencije za rad s djecom predškolske dobi u navedenom programu, te se i dalje stručno usavršavaju u tome području.