Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Opis programa

Redoviti  program je cjeloviti razvojni program odgoja i obrazovanja djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u školu koji je namijenjen djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na holističkom, razvojno integrativnom pristupu u zadovoljavanju djetetovih potreba, osiguravanju njegovih prava i u skrbi za djetetovu sigurnost i zdravlje.

Ciljevi i zadaće programa usmjereni su na brigu o zdravlju te optimalno zadovoljavanje djetetovih potreba i poticanje rasta i razvoja u skladu s individualnim mogućnostima djeteta. Cjelovitost pristupa osnovna je značajka ovog programa.

Svakodnevni odgojno – obrazovni rad s djecom ostvaruje se kroz četiri razvojna područja:

 • tjelesni i psihomotorni razvoj,
 • socio – emocionalni razvoj i razvoj ličnosti,
 • spoznajni razvoj,
 • govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo,

te kroz sedam vrsta aktivnosti

 • životno – praktične i radne aktivnosti,
 • raznovrsne igre,
 • društvene i društveno – zabavne aktivnosti,
 • umjetničke aktivnosti,
 • raznovrsno izražavanje i stvaranje,
 • istraživačko – spoznajne aktivnosti,
 • specifične aktivnosti s kretanjem.

U ostvarivanju programa odgojno – obrazovnog rada s djecom posebna se pažnja posvećuje stvaranju djeci primjerene poticajne sredine što podrazumijeva organizacijske, materijalne i komunikacijske uvjete za poticanje i podržavanje prirodne radoznalosti, interesa i aktivnosti djeteta.

Bogatstvo različitih materijala pruža djetetu brojne mogućnosti manipuliranja, istraživanja i stvaranja te dijete razvija vještine i sposobnosti i stječe spoznaje o svijetu koji ga okružuje surađujući sa drugom djecom i odraslima.

Program često obogaćujemo dodatnim sadržajima (posjet kazalištu, kazališne predstave naše dramske grupe i vanjskih izvođača, posjet muzeju, izlet, svečanosti, posjet u bližu okolicu, posjet školi i dr.).