Djeca su od ponuđenog pedagoški neoblikovanog materijala izradila kapice za glavu za vježbe ravnoteže i pravilnog držanja tijela. Vježba se izvodila tako da su djeca hodala po zadanoj liniji s kapicom na glavi pri čemu su trebala paziti da kapica ne padne s glave.