UPISI U PREDŠKOLU

pozivamo roditelje djece školskih obveznika koji nisu uključeni u redoviti program na

upis u program predškole

 

DJEČJI VRTIĆ „SLAVUJ“

Obrtnička 13

10 434 STRMEC

 

KLASA: 601-01/20-01/04

URBROJ: 238/27-72-01-20-1

Strmec, 1. travnja 2020. godine

 

Na temelju čl. 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 6. Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Slavuj“ od 6. ožujka 2018. godine, Odluke Upravnog vijeća o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021., KLASA: 601-05/20-01/02, URBROJ: 238/27-72-07-20-6 od 20. ožujka 2020. godine Dječji vrtić „Slavuj“ objavljuje

 

NATJEČAJ

za upis djece u programe

predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020. / 2021.

 

 

III.   PROGRAM  PREDŠKOLE

 

 

U pedagoškoj godini 2020./2021. u program predškole upisuju se djeca rođena 2014. godine i do 31. ožujka 2015. godine koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja (jednu godinu prije polaska u školu), te djeca s teškoćama u razvoju (dvije godine prije polaska u osnovnu školu).

 

Za upis djeteta u program predškole roditelj ili skrbnik predaje sljedeću dokumentaciju:

 

  • popunjeni Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u predškolu
  • rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta (preslika)
  • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

 

Dokumentacija za upis djeteta u program predškole podnosi se osobno u upravi Dječjeg vrtića „Slavuj“, Obrtnička 13, Strmec u periodu od 01.09.2020. – 11.09.2020. godine

 

Prije uključivanja djeteta u program predškole  roditelj je obvezan potpisati s Dječjim vrtićem Ugovor o ostvarivanju programa.

 

Strmec, 18. kolovoza 2020. godine

 

                  Dječji vrtić „Slavuj“

PDF DOKUMENT OBAVIJEST – UPISI U PROGRAM PREDŠKOLU