Likovna aktivnost: Oslikavanje i otiskivanje lišća na podlogu

Kroz igru lišćem djeca uočavaju boju, oblik i teksturu.

Nakon što su dobila upute za rad, djeca oslikavaju lišće temperama te otiskuju na papirnatu podlogu većeg  formata.

Zajednički  likovni  rad  izložili  smo  na  panou  u  našem  garderobnom  prostoru.