Tijekom rujna Mravi su provodili sat tjelesnog vježbanja na otvorenom. Tako su, uz zagrijavanje trčanjem i opće pripremne vježbe, isprobali štafetne igre i penjanje na drvo. Ovim aktivnostima utjecalo se na razvoj svih mišićnih skupina, a djeca su brzim promjenama smjera u trčanju razvijala koordinaciju. Boravak na svježem zraku pozitivno utječe na cjelokupan psihofizički razvoj djeteta i pridonosi jačanju njegovog imuniteta.