Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Uloga edukacijskog rehabilitatora

Temeljna uloga predškolskoga odgoja i obrazovanja sve djece, a tako i djece s teškoćama u razvoju, odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i kvaliteti njegova obiteljskoga života. Posljednjih se desetljeća učestalo govori o vrijednostima i filozofiji inkluzije koja zastupa individualizaciju, odnosno različito sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima, što omogućuje razvoj pozitivnog identiteta svakog djeteta, poštivajući njegova prava, mogućnosti, potrebe i individualni tempo razvoja. Inkluzija podrazumijeva uvažavanje djece s teškoćama u razvoju kao ravnopravnih sudionika odgojno-obrazovnog procesa uz osiguravanje dodatne podrške kada je to potrebno te uz prilagodbu materijalnih uvjeta koji su usmjereni na specifične potrebe djeteta.

Teškoće u razvoju odnose se na urođena i/ili stečena stanja organizma, koja prema svojoj prirodi zahtijevaju poseban stručni pristup kako bi se omogućilo izražavanje i razvoj sačuvanih sposobnosti djeteta i time što kvalitetniji daljnji odgoj i život. Djeca s teškoćama u razvoju su: djeca s oštećenjem vida, djeca s oštećenjem sluha, djeca s poremaćajima glasovno-govorne komunikacije, djeca s promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili psihozom, djeca s poremećajima u ponašanju, djeca s motoričkim teškoćama, djeca sniženih intelektualnih sposobnosti, djeca s autizmom, djeca s višestrukim teškoćama te djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima.

Područja rada edukacijskog rehabilitatora usmjerena su u cilju ublažavanja i prevencije daljnjih razvojnih teškoća i stvaranje većih mogućnosti za uključivanje u redovite oblike odgoja i obrazovanja. U suradnji s odgojiteljima, edukacijski rehabilitator utvrđuje i ukazuje na individualne odgojno-obrazovne potrebe te određuje primjerene oblike i metode rada sukladno sposobnostima, mogućnostima i interesima pojedinog djeteta. Također, brine o osposobljavanju i stručnom usavršavanju odgojitelja u području odgojno-obrazovne inkluzije. U savjetodavnom i edukativnom radu s roditeljima edukacijski rehabilitator procjenjuje i pomaže savjetima u organizaciji slobodnog vremena djeteta, kako u vrtiću, tako i izvan njega, kao i u primjeni primjerenih metoda i postupaka poticanja i podrške u obiteljskom okruženju.

Edukacijski rehabilitator u Vašem vrtiću:

  • radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece;
  • utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje;
  • stvara uvjete za uključivanje djece u redovite programe dječjeg vrtića;
  • u suradnji s odgojiteljima, stručnim timom i roditeljima utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuje u svome radu;
  • surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece;
  • prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti;
  • unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu.

Poštovani roditelji, ukoliko Vas brine razvoj ili ponašanje Vašega djeteta, obratite se stručnom timu dječjeg vrtića ”Slavuj” za pomoć i savjet.

Mirjana Koluder Karačić, prof. rehabilitator
Petra Bašić, mag. rehab. educ.

Kontakt

Mirjana Koluder Karačić, prof. reh.
Petra Bašić, mag. rehab. educ.
rehabilitator@dvslavuj.hr