Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Opis posla

Rad psihologa u vrtiću, usmjeren je na tri glavna aspekta – na djecu, odgajatelje i roditelje. Primarni zadaci predškolskog psihologa su praćenje razvoja djece te preventivno djelovanje.

 • U radu s djecom psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta, postavlja razvojne zadaće i skrbi o psihičkom zdravlju djece:
 • procjenjuje psihomotorni, kognitivni i socio – emocionalni razvoj djeteta
 • prati i procjenjuje uspješnost prilagodbe djece na Dječji vrtić
 • prepoznaje djecu s teškoćama i darovitu djecu, promišlja razvojne zadaće za njihovo napredovanje
 • promišlja i provodi aktivnosti za poticanje pozitivnog emocionalnog razvoja djeteta, odnosima s vršnjacima i odraslim osobama
 • provodi prevenciju: emocionalnih teškoća, poremećaja u ponašanju, zlostavljanja i zanemarivanja djece
 • planira i provodi intervencije u kriznim situacijama
 • U radu s roditeljima psiholog pruža podršku u razvoju roditeljskih kompetencija:
  • provodi inicijalne razgovore s roditeljima novoprimljene djece
  • informira roditelje o rezultatima praćenja i psihološke procjene djeteta
  • provodi savjetodavni rad i edukaciju iz djelokruga razvojne psihologije
  • promovira partnerske odnose roditelja i predškolske ustanove
 • U radu s odgojiteljima psiholog pruža podršku u razvoju odgojiteljskih kompetencija i stalnom stručnom usavršavanju
  • daje smjernice odgojiteljima za opažanje i praćenje razvoja djece
  • surađuje s odgojiteljima pri utvrđivanju i zadovoljavanju specifičnih odgojno obrazovnih potreba djeteta i pri planiranju razvojnih zadaća
 • Ostalo
  • u suradnji sa stručnim timom sudjeluje u izradi i vođenju propisane dokumentacije i evidencije o djeci
  • sudjeluje u praćenju kvalitete rada ustanove i kreiranju promjena u cilju unapređenja odgojno – obrazovnog procesa
  • osmišljava i provodi projekte, akcijska i druga istraživanja
  • surađuje s vanjskim stručnim institucijama
  • stručno se usavršava u skladu s obavezama trajnog profesionalnog usavršavanja
  • obavlja i druge poslove temeljem Zakona, Državnog pedagoškog standarda ili koji po prirodi posla ulaze u djelokrug rada pedagoga, te poslove po nalogu ravnatelja.

Kontakt

Psiholog:
Sara Jager, mag. psih.
psiholog@dvslavuj.hr