Inkluzija kao vrijednost koju naš vrtić promiče podrazumijeva proces u kojem se djeca sa teškoćama u razvoju odgajaju i obrazuju u okruženju sa svojim vršnjacima, to je proces stvaranja osjećaja pripadnosti grupi u kojoj dijete s teškoćama boravi.

Socijalna inkluzija djece s teškoćama u razvoju i njihovih vršnjaka koji nemaju teškoća daje mogućnost svoj djeci da uče, igraju se i žive zajedno, te da se razvijaju u osobe koje razumiju i poštuju jedni druge. Brojna istraživanja ukazuju na to da su socijalne interakcije s vršnjacima osnova za razvoj i socijalizaciju djeteta. Oni doprinose najvišim postignućima djeteta, te njegovom socijalnom i  mentalnom razvoju.

Primarni cilj inkluzije nije pomoć djeci s teškoćama da se što bolje integriraju u vrtić ili širu okolinu. Njezin je krajnji smisao dobrobit za čitavo društvo, za čitav odgojno-obrazovni sustav i svu djecu. Ona teži k izgradnji tolerancije, ali i stvarnog uvažavanja individualnih razlika, poštivanja dostojanstva svakog pojedinca te kreiranju međusobne interakcije i društvenih odnosa.
Inkluzija je proces koji zahtijeva pažljivo planiranje, provođenje i praćenje kako bi se postigao uspjeh u radu sa svom djecom pa tako i s posebnim potrebama. U inkluziji ne sudjeluju samo odgojitelji već i drugi stručni suradnici, psiholog, rehabilitator, pedagog, zdravstveni voditelj, logoped, ravnatelj, svi ostali zaposlenici vrtića, pedijatar, roditelji te čitava lokalna zajednica.

Uključivanje djeteta s teškoćama u vrtićku skupinu bez podrške ili resursa može rezultirati nedostatkom djetetovog napretka.

Kad dijete s teškoćama u razvoju krene u redovnu odgojno obrazovnu skupinu, to može utjecati na svu drugu djecu, roditelje, odgojitelje te naravno i na dijete s teškoćom. Kako bi se svi osjećali pripremljenima i predanim procesu inkluzije, potrebno je uzeti u obzir sve izazove koje donosi inkluzija, raspraviti ih te ih imati na umu kod procesa planiranja.

Neke od prednosti inkluzivnog obrazovanja:

Prednosti inkluzivnog obrazovanja za dijete s teškoćama u razvoju:

 • Ostvarivanje socijalnih interakcija odnosno druženje s vršnjacima
 • Uzori među vršnjacima za razvoj novih vještina i ponašanja
 • Aktivnosti na razini dobi djeteta u području gdje je odstupanje uočeno
 • Razvoj samopoštovanja i samopouzdanja te stvaranje pozitivne slike o sebi kroz aktivnosti u vrtiću i društvene odnose

Prednosti inkluzivnog obrazovanja za vršnjake u skupini:

 • Prilika za učenje o razlikama
 • Veće samopoštovanje zbog pomaganja drugima
 • Učenje novih socijalnih vještina i interakcije s djecom različitih sposobnosti
 • Osjetljivost prema potrebama drugih i bolje razumijevanje različitosti
 • Razvoj empatije te razvoj tolerancije

Prednosti inkluzivnog obrazovanja za roditelje djeteta s teškoćama:

 • Osjećaj da je njihovo dijete prihvaćeno
 • Znaju da njihovo dijete ima jednake uvijete za rast i razvoj kao i ostala djeca
 • Saznanje da dijete dobiva nove spoznaje
 • Informacije o djetetu u usporedbi s drugom djecom

Prednosti inkluzivnog obrazovanja za roditelje vršnjaka:

 • Spoznaja individualnih razlika među djecom i način kako pojedine obitelji žive, rade i uče sa svojom djecom
 • Otkrivanje novih putova i načina za međusobnom podrškom