Uvodni dio: Elementarna igra Čarobna zmija

Pripremni dio sata: Opće pripremne vježbe bez rekvizita

Glavni A dio sata:

  1. Bacanje lopte jednom rukom o tlo i hvatanje objema rukama u parovima u mjestu i kretanju
  2. Hvatanje objema rukama i bacanje lopte jednom rukom u parovima u mjestu i kretanju

Glavni B dio sata: Elementarna igra Između dvije vatre

Završni dio sata: Disanje i istezanje