Specifične aktivnosti s kretanjem: štafetna igra

Zadatak: trčanjem prenijeti predmet (loptu) po zadanom pravcu kretanja i predati je sljedećem igraču u koloni

Cilj: točno izvesti zadani zadatak u najkraćem roku