U odgojno-obrazovnoj skupini Bumbari obilježili smo Dječji tjedan likovnom aktivnošću “Oslikavanje dječjeg dlana” s ciljem poticanja suradnje među vršnjacima te stjecanja vještine pravilnog držanja i rezanja škaricama.