Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

O programu

Program ranog učenja njemačkog jezika u našem vrtiću nastao je temeljem spoznaje da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za početak učenja stranog jezika zbog bioloških i psiholoških prednosti.

Integrirani program odgojno-obrazovnog rada s ranim učenjem njemačkog jezika temelji se na načelima i komunikaciji na stranim jezicima Nacionalnog kurikuluma za rani i  predškolski odgoj i obrazovanje.

Potaknuti sve većim interesom roditelja i djece za rano učenje njemačkog jezika odlučili smo svoj program proširiti s jednom odgojnom skupinom s ranim učenjem njemačkog jezika. Program ranog učenja njemačkog jezika organizirat će se kao cjelodnevni, 10-satni, u mješovitoj skupini do 22 djece, u dobi od 4 godine do polaska u školu. Provoditi će se  svakodnevno 5 dana u tjednu, 10 mjeseci u godini.

Strani jezik i njegovi sadržaji dio su redovitog odgojno – obrazovnog programa i oblik njegova obogaćivanja. Njegov udio u cjelokupnom programu postupno će rasti tijekom godine s nastojanjima da dijete ima osjećaj napredovanja i uspjeha, da ima dobru sliku o sebi, te da se osjeća samopouzdano i neopterećeno i da pokazivanje postignuća doživi kao igru i ugodnu aktivnost.

Uvođenjem programa ranog usvajanja stranih jezika u odgojno – obrazovni rad potičemo razvoj interkulturalne kompetencije kod djece i roditelja. Susretom s novim jezikom i kulturom obogaćujemo se u mnogim područjima.

Cilj

Cilj  provođenja ovog programa  u skupini u kojoj se provodi je stvaranje poticajnog okruženja za cjeloživotni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem njemačkog jezika na prirodan i spontan način slušanjem, razumijevanjem i govorenjem jezika.

U skupini u kojoj će se provoditi program ranog učenja njemačkog jezika djeca će:

 • kroz igru i spontanu interakciju, a u skladu sa svojim mogućnostima i interesima, razvijati interes za strani jezik i osjetljivost za drugi fonološki sustav
 • se osposobiti za sporazumijevanje na njemačkom jeziku: sposobnost slušanja I razumijevanja drugih, slobodno sudjelovanje u razgovoru na njemačkom jeziku, bogaćenje izražaja djeteta
 • razvijati slušnu osjetljivost za ritam, intonaciju i izgovor njemačkog jezika
 • povezivati različite oblike komunikacije uz verbaliziranje parajezičnih poruka (uporaba pokreta, mimike, govora tijela)
 • razvijati navike slušanja njemačkog jezika u svakodnevnim životnim situacijama
 • razvijati govorne vještine i usavršavati izgovor kroz igru korištenjem naučenih riječi situacijskim učenjem te pjevanjem pjesmica i izgovaranjem brojalica .

Aktivnosti u skupini će se provoditi na materinjem jeziku uz postupno uvođenje njemačkog  jezika.

Odgojitelji će u radu koristiti suvremene metode kao rad na projektima, osmišljavati će sadržaje za iskustveno učenje koje će se nadograđivati.

Rad će biti planiran u suradnji s djecom, roditeljima i stručnim suradnicima uz konzultaciju suvremene literature.

Tematske cjeline i sadržaji

Tematske cjeline i sadržaji koji će se obrađivati u skupini su:

 • TO SAM JA – Meine Name ist, die Körperteilen, die Emotionen, die Kleidung (die Hosen, die Blusen…)
 • KULTURNO OPHOĐENJE – Tschüss, Auf Wiedersehen, bitte, danke, willkommen…
 • MOJA OBITELJI I MOJI PRIJATELJI – die Mutter, der Vater, der Bruder, die Schwester, die Freunde,  die Spiele…
 • MOJ DOM I OKOLINA – die Stadt, meine Straße, die Nachbarschaft, das Haus, das Schlafzimmer, das Bad, das Bett, der Stuhl…
 • PRIRODA – die Pflanzen, die Tiere, der Löwe, das Zebra, die Jahreszeiten, der Regen, die Sonne, die Tagen, die Monaten, das Jahr, der Morgen…
 • BOJE – die Farben: rot, gelb, grün, blau…
 • HRANA – die Nahrung, die Milch, der Honig, der Käse, die Nudeln, die Gabel, das Frühstück, das Abendessen…
 • MATEMATIČKI POJMOVI – die Formen, die Nummern, die Größen, die Uhr, in, über, unten, oben…
 • ZANIMANJA LJUDI – die Lehrerin, der Arzt, der Postbote, der Hammer…
 • PROMET – der Bus, das Auto, der Fußgängerüberweg, die Verkehrszeichen…
 • SVEČANOSTI I BLAGDANI – Alles gute zum Geburtstag, die Weihnachten, das Ostern, das Neujahr…

Voditeljice programa su odgojiteljice koje imaju potrebne stručne kompetencije za rad s djecom predškolske dobi u navedenom programu.