Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Maria Montessori rođena je 1870. godine u Italiji. Razvila je svoju vlastitu koncepciju odgoja i obrazovanja – Montessori pedagogiju.

Montessori program u našem vrtiću organiziran je kao cjelodnevni, 10-satni, u mješovitoj skupini djece u dobi od 3 godine do polaska u školu. Provodi se svakodnevno 5 dana u tjednu, 10 mjeseci u godini.

Voditeljice programa su odgojiteljice koje imaju potrebne stručne kompetencije za rad s djecom predškolske dobi u navedenom programu, te se i dalje stručno usavršavaju u tome području.

Montessori pedagogija

 • temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja djeteta kroz uvažavanje individualnosti, samoinicijative i potencijala pojedinaca
 • osnovna ideja je „Pomozi mi da to učinim sam“.
 • njeguje dječju osobnost, indirektno potičući interese djeteta za različita područja
 • učenje se ostvaruje prirodnim procesom kroz igru
 • učenje putem osjetila i učenje pokretom – „Put do intelektualnog razvoja vodi kroz ruke“.
 • naglašava važnost pripremljene poticajne okoline – primjerena potrebama djeteta, strukturirana, prostor je čist i uredan, namještaj je prilagođen djetetu
 • Montessori pribor je od prirodnih materijala, čist i potpun, sadrži logički redoslijed, vodi dijete od lakših prema težim vježbama, svaki pribor ima svoje mjesto i po jedan primjerak, sadrži kontrolu pogreške
 • Montessori odgojitelj uočava individualnost djeteta, promatrač je, naizgled pasivan, strpljiv, pokazuje vježbe u tišini, daje priliku svakom djetetu da se usavrši, ne predaje znanje

Razdoblja posebne osjetljivosti

To su razdoblja u kojima je izražena posebna sklonost primanju određenih vrsta podražaja na koje organizam spontano reagira (dijete je sposobnije usvojiti određena obilježja uspješnije i lakše).

Šest razdoblja posebne osjetljivosti:

 1. osjetljivost za red – stalnost, dosljednost, potreba za poznatim (1. – 2. god.)
 2. osjetljivost za jezik – razvoj jezika i govora (0. – 6. god.)
 3. osjetljivost za kretanje – usklađenost pokreta (1. – 4. god.)
 4. osjetljivost za društveno ponašanje – suradničko ponašanje, povezanost, usvajanje društvenih normi, interes za vršnjake (oko 2,5. god.)
 5. osjetljivost za male predmete (oko 1. god.)
 6. osjetljivost za učenje putem osjetila (0. – 5. god.)

Montessori područja rada

SAMOSTALNOST

Vježbe iz područja samostalnosti osposobljavaju dijete da se samo brine za sebe, za svoju okolinu i za druge ljude.

OSJETILNOST

Vježbe iz područja osjetilnosti orijentiraju se na razvoj percepcije osjetilima – vid, sluh, njuh, okus i dodir.

JEZIK I GOVOR

Vježbe iz područja jezika i govora pomažu razvoju rječnika, napretku kod čitanja i pisanja.

MATEMATIKA

Vježbe iz područja matematike omogućuju djetetu da brojevne veličine spozna konkretno i putem osjetila te tako dođe do matematičkih apstrakcija.

KOZMIČKI ODGOJ

Vježbe iz područja kozmičkog odgoja pokrivaju područja umjetnosti te društvenih i prirodnih znanosti – geografije, biologije, povijesti i ostalih.