• Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto kuhar/ica od 26.11.2020.

  20210118155313

   

  Ako ne vidite odluku preuzmite ju OVDJE

  Continue reading →

 • Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 26.11.2020.

  Objavljeno : 04.01.2021.

  20210104112200

  Ako ne vidite objavu kliknite ovdje

   

  Continue reading →

 • „NATJEČAJ“ Glavni/a kuhar/ica,

  Dječji vrtić „Slavuj“

  Obrtnička 13

  Strmec

  Sveta Nedelja

   

  KLASA: 112-07/20-01/15

  URBROJ: 238/27-72-01-20-1

  Strmec, 31. prosinca 2020. godine

   

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” na 38. sjednici održanoj 29. prosinca 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

   

  „NATJEČAJ“

   

  za prijem u radni odnos:

   

  1. Glavni/a kuhar/ica, 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto
  • Probni rad u trajanju od 60 dana
  1. Uvjeti:

  –  KV kuharica,  završena srednja škola – kuhar/ica

  – VKV

  Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

   

  1. prijavu na natječaj
  2. životopis (vlastoručno potpisan)
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
  4. domovnica (preslika)
  5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od 30 dana
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci (uvjerenje     o nekažnjavanju, sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak – ne starije od 6 mjeseci (sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

   

  Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

   

  Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj: 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju sljedeće dokaze:

   

  a ) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rada, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * dokaz o oduzetoj roditeljskog skrbi

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * rodni list djeteta i rodni list za oba roditelja s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

  * rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ( dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ) ili potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ne starija od 6 mjeseci ( dijete hrvatskog branitelja )

  b ) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * rodni list djeteta

  * rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  c ) HRVI iz Domovinskog rata

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  d ) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  e ) dragovoljac iz Domovinskog rata

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrda o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  f ) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

  g ) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

  * rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

  h ) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

  * rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog dragovoljca s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

  i ) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

  * potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( za hrvatskog branitelja )

  * rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

  j ) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona ili zajamčene minimalne naknade i

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu

  * rodni list djeteta

  k ) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona ili zajamčene minimalne naknade

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu

  * potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( za hrvatskog branitelja )

  * rodni list djeteta

   

   

   

  Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

   

  (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)

   

  Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.

   

  Continue reading →

 • „NATJEČAJ“ Kuhar/ica,

  Dječji vrtić „Slavuj“

  Obrtnička 13

  Strmec

  Sveta Nedelja

   

  KLASA: 112-07/20-01/13

  URBROJ: 238/27-72-01-20-1

  Strmec, 26. studenoga 2020. godine

   

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” na 37. sjednici održanoj 24. studenoga 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

   

  „NATJEČAJ“

   

  za prijem u radni odnos:

   

  1. Kuhar/ica, 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje
  2. Uvjeti:

  –  KV kuharica,  završena srednja škola – kuhar/ica

  Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

   

  1. prijavu na natječaj
  2. životopis (vlastoručno potpisan)
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
  4. domovnica (preslika)
  5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od 30 dana
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci (uvjerenje     o nekažnjavanju, sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak – ne starije od 6 mjeseci (sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

   

  Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

   

  Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj: 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju sljedeće dokaze:

   

  a ) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rada, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * dokaz o oduzetoj roditeljskog skrbi

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * rodni list djeteta i rodni list za oba roditelja s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

  * rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ( dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ) ili potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ne starija od 6 mjeseci ( dijete hrvatskog branitelja )

  b ) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * rodni list djeteta

  * rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  c ) HRVI iz Domovinskog rata

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  d ) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  e ) dragovoljac iz Domovinskog rata

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrda o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  f ) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

  g ) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

  * rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

  h ) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

  * rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog dragovoljca s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

  i ) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

  * potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( za hrvatskog branitelja )

  * rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

  j ) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona ili zajamčene minimalne naknade i

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu

  * rodni list djeteta

  k ) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona ili zajamčene minimalne naknade

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu

  * potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( za hrvatskog branitelja )

  * rodni list djeteta

   

   

   

  Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

   

  (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)

   

  Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.

   

  Pisane prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu:

   

  Dječji vrtić “Slavuj”, Obrtnička 13, 10434 Strmec

  s naznakom: „za natječaj – kuhar/ica“

   

  Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

   

  Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

   

  O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

   

  Dječji vrtić “Slavuj”

   

  Continue reading →

 • „NATJEČAJ“ Spremač/ica, 2 (dva) izvršitelja/ice

  Dječji vrtić „Slavuj“

  Obrtnička 13

  Strmec

  Sveta Nedelja

   

  KLASA: 112-07/20-01/12

  URBROJ: 238/27-72-01-20-1

  Strmec, 26. studenoga 2020. godine

   

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” na 37. sjednici održanoj 24. studenoga 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

   

  „NATJEČAJ“

   

  za prijem u radni odnos:

   

  1. Spremač/ica, 2 (dva) izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme, prošireni opseg posla
  2. Uvjeti:

  –  NKV, završena osnovna škola

  Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

   

  1. prijavu na natječaj
  2. životopis (vlastoručno potpisan)
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
  4. domovnica (preslika)
  5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od 30 dana
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci (uvjerenje     o nekažnjavanju, sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak – ne starije od 6 mjeseci (sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

   

  Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

   

  Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj: 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju sljedeće dokaze:

   

  a ) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rada, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * dokaz o oduzetoj roditeljskog skrbi

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * rodni list djeteta i rodni list za oba roditelja s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

  * rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ( dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ) ili potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ne starija od 6 mjeseci ( dijete hrvatskog branitelja )

  b ) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * rodni list djeteta

  * rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  c ) HRVI iz Domovinskog rata

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  d ) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

  e ) dragovoljac iz Domovinskog rata

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrda o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  f ) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

  g ) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

  * rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

  h ) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

  * rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog dragovoljca s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

  i ) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

  * potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( za hrvatskog branitelja )

  * rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

  j ) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona ili zajamčene minimalne naknade i

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu

  * rodni list djeteta

  k ) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona ili zajamčene minimalne naknade

  * dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

  * potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

  * presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

  * potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

  * presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu

  * potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( za hrvatskog branitelja )

  * rodni list djeteta

   

   

   

  Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

   

  (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)

   

  Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.

   

  Pisane prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu:

   

   

  Dječji vrtić “Slavuj”, Obrtnička 13, 10434 Strmec

  s naznakom:

  „za natječaj – spremač/ica“

   

  Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

   

  Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

   

  O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

   

  Dječji vrtić “Slavuj”

   

   

  Continue reading →

 • Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 1.10.2020. za radno mjesto spremačica

  Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 1.10.2020. za radno  mjesto spremačica

   

  20201126131527

   

  ako ne vidite dokument kliknite OVDJE

  Continue reading →

 • OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ OD 28.08.2020. godine

  20201005103615

   

  Ako  ne vidite obavijest kliknite OVDJE

  Continue reading →

 • NATJEČAJ SPREMAČICA

  NATJEČAJ -SPREMAČICA- zamjena za bolovanja 1.10.2020.

   

  Ako ne vidite natječaj kliknite OVDJE

  Continue reading →

 • Obavijest kandidatima za radno mjesto spremačice

  OBAVIJEST KANDIDATIMA

  Ako ne vidite obavijest pročitajte je OVDJE

   

  Continue reading →

 • NATJEČAJ – ODGOJITELJI – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – upražnjeno radno mjesto

  Datum objave: 28.08.2020.

  NATJEČAJ – ODGOJITELJI – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – upražnjeno radno mjesto

  Ako ne vidite natječaj kliknite ovdje

  Continue reading →