Djeca iz odgojne skupine Leptirići odjenula su pregače, uzela kistove i temperu te krenula u izradu Papirka (spremnika za papir).

Nakon što su kutiju obojala Papirku su izradili kosu, nos i oči.

Cilj ove aktivnosti poticanje je djece da stječu naviku odvajanja otpada, papira.