Kroz ovu aktivnost djeca iz neposrednog iskustva uočavaju kako se biljke razvijaju i što im je sve potrebno za rast. Potiče se i oplemenjivanje prirode kroz osobno zalaganje i odgovornost. Razvijaju se senzo-motorni osjeti i međusobna suradnja. Bogate se dosadašnja znanja uz donošenje osobnih zaključaka.