Poštovani,

 

tijekom obustave redovitog rada vrtića zbog protuepidemioloških mjera, a kako bismo omogućili korisnicima usluga vrtića obavljanje poslova iz nadležnosti Dječjeg vrtića „Slavuj“, a ujedno im osigurali veću sigurnost i zaštitu u vezi sa širenjem koronavirusa, pozivamo korisnike usluga vrtića  ukoliko nije nužan osobni dolazak da koristite usluge Dječjeg vrtića „Slavuj“ putem telefona na broj: 01/3384-722, ili putem e-maila: d.v.slavuj@zg.t-com.hr, tajnistvo@dvslavuj.hr

Dokumente je moguće predati putem e-maila, jer će i na taj način proći istu administrativnu proceduru kao da je predan osobno na urudžbeni zapisnik.

Dječji vrtić „Slavuj“

 

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI RADA ADMINISTRATIVNE SLUŽBE U VRIJEME OBUSTAVE REDOVITOG RADA VRTIĆA