Integrirani program ranog učenja engleskog jezika

U skladu s humanističko-razvojnom koncepcijom ovaj program u prvi plan stavlja dijete, njegove potrebe, prava te sustavno poticanje cjelovitog razvoja djeteta.

Znanstvene spoznaje pokazuju da je predškolska dob povoljno životno razdoblje za usvajanje stranog jezika, zbog bioloških i psiholoških prednosti koje omogućuju lakše i brže usvajanje pravilnog izgovora, ritma i intonacije.

CILJ PROGRAMA :

 • stvarati adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika na prirodan i spontan način slušanjem, razumijevanjem i govorenjem jezika

ZADAĆE PROGRAMA:

 • razvijati kod djeteta senzibilitet za engleski jezik
 • poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi i jezičnih i fonetskih formi engleskog jezika
 • poticati djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara
 • postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku
 • usvajanje engleskog jezika kod igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta
 • razvijati interes djeteta za druge zemlje i ljude čiji jezik uče, upoznati anglosaksonsku kulturu i običaje
 • poticati djetetov cjelokupni razvoj uz primjenjivanje metoda učenja engleskog jezika

METODE RADA:

Metode i oblici rada usklađeni su s psihofizičkim mogućnostima i potrebama djece predškolskog uzrasta. Osnovno je situacijsko i aktivno učenje, jezik se uči na prirodan način:

 • igra ( stvaralačka, spontana, didaktička )
 • metoda demonstracije
 • metoda razgovora
 • metoda praktičnih radova
 • projektna metoda
 • metoda interaktivnog učenja (računalo), a realizirat će se kroz:
 • individualni rad,
 • aktivnosti u maloj skupini djece i
 • zajedničke aktivnosti, poštujući načelo slobodnog izbora djece.

TEME I SADRŽAJI PROGRAMA za rano usvajanje engleskog jezika usklađeni su s temama redovnog programa Planirani program realizira se kroz slijedeće tematske cjeline:

 • TO SAM JA
 • KULTURNO OPHOĐENJE
 • MOJA OBITELJ I MOJI PRIJATELJI
 • MOJ DOM I OKOLINA
 • PRIRODA
 • BOJE
 • HRANA
 • MATEMATIČKI POJMOVI
 • ZANIMANJA LJUDI
 • PROMET
 • SVEČANOSTI I BLAGDANI