Odgojne skupine i odgojiteljice :

 • RIBICE – Marija Miholić, Blanka Guliš i Gabrijela Katarina Lolić

  ŠKOLJKICE – Ljiljana Udovičić, Mirela Bašić i Marija Čižmešija

  HOBOTNICE – Tena Bortas i Martina Čakanić Lacković

  DELFINI – Ivanka Dmitrovski i Snježana Skledar

RADNO VRIJEME: 6.00 – 17.30

JUTARNJE OKUPLJANJE: 6.00 – 7.30

POPODNEVNO OKUPLJANJE: 16.00 – 17.30

PROGRAMI

 • Redoviti 10-satni program
 • Međunarodni program Ekoškole
 • Integrirani program ranog učenja engleskog jezika
 • CAP program (Program prevencije nasilja nad djecom) za djecu školske obveznike

Tehničko osoblje: 

 • Željko Širanović,
 • Darinka Juranko,
 • Petra Slamar i
 • Anita Mihaljević