Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/21-01/11

URBROJ: 238/29-178-01-21-1

Strmec, 31. kolovoza 2021. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” na 1. sjednici održanoj 30. kolovoza 2021. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„NATJEČAJ“

 

za prijem u radni odnos:

  • Rehabilitator/ica – 1 (jedan) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za  komplikacije u trudnoći, porodiljni i roditeljski dopust, od 16.9.2021.

Uvjeti:

  • Magistar edukacijske rehabilitacije,
  • Diplomirani defektolog, VSS, svi smjerovi
  • Profesor defektologije, VSS, svi smjerovi
  • Probni rad u trajanju od 90 dana

 

rehabilitator

 

Natječaj možete preuzeti ovdje