Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)
  • Sve
  • Aplikacije
  • Knjige
  • Blogovi
  • Članci
  • Video
  • Podcast

Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine (u daljnjem tekstu: Protokol) uključuje potrebne postupke za pripravnost i djelovanje službe zdravstvene i socijalne skrbi te drugih institucija, na nacionalnoj i lokalnoj razini u slučaju opasnosti od toplinskog vala. Uključene su i preporuke za smanjenje rizika kako za pojedince tako i u institucionalnim uvjetima. Protokolom se utvrđuje obveza pojedinih sudionika nakon prognoze toplinskog vala te savjeti kako reagirati i ponašati se tijekom vala velikih vrućina.

Slabovidnost ili ambliopija je najčešće oštećenje vida u djece (vidne oštrine, percepcije kretanja, osjećaja dubine prostora, razlikovanja kontrasta) i vodeći uzrok sljepoće na jednom oku, bez prisutne vidljive bolesti oka, zbog čega se djeca u pravilu ne žale na smetnje vida.

Pamtilica Aplikacija

Pripada nizu aplikacija koje su namijenjene poticanju predvještina čitanja na zabavan i atraktivan način, a svojom strukturom podsjeća na igru memory .Vrlo često se pogrešno smatra da je za uspješno ovladavanje čitanjem jedino važno svladati imenovanje slova. Koncept fonološke svjesnosti je jedna od ključnih predvještina čitanja jer djeca prije formalne poduke čitanja postaju vješta u prepoznavanju, izdvajanju i “baratanju” dijelovima manjim od riječi. Aplikacija je namijenjena svim korisnicima predškolske dobi koji pokazuju interes za predvještine čitanja, ali i za one koji se još uvijek nalaze u fazi prepoznavanja i izdvajanja prvoga glasa.

Domino brojalica Aplikacija

Poznavanje količine je osnova za buduće računanje. Djeci s teškoćama u razvoju ova aplikacija na atraktivan način pruža rana iskustva s količinom i brojevima, potpomognuto slikovnim i zvučnim zapisom. Olakšava učenje povezivanja vizualnog simbola i količine sa znamenkom (brojke). Koristeći ovu aplikaciju, djeca imaju priliku upoznati matematičke predvještine kao što su razlikovanje pojmova malo, puno i jednako. Aplikaciju mogu koristiti i mlađa djeca urednog razvoja.

Prskalice Aplikacija

Pojedina djeca sa složenim komunikacijskim potrebama otežano razumiju odnos sredstvo-cilj, a ova aplikacija nudi mogućnosti za usvajanje spomenutog odnosa na zabavan i atraktivan način. Potiče stvaranje i razumijevanje veze između uzroka i posljedice. Atraktivnost aplikacije, kao i jednostavnost zadataka, ”Prskalice” čine zanimljivom i djeci urednoga razvoja.

Učimo boje Aplikacija

Ova interaktivna aplikacija osmišljena je kao motivacija i svojevrsni alat za upoznavanje s bojama. Namijenjena je djeci s višestrukim teškoćama, iako aplikaciju mogu koristiti i djeca urednog razvoja.

Jezična gradilica Aplikacija

Namijenjena je poticanju morfološkog razvoja djece predškolske dobi. Primjerena je za djecu s urednim jezičnim sposobnostima, te za djecu s teškoćama u jezičnom razvoju. Omogućuje korisnicima da im se na vizualno atraktivan i zabavan način približe gramatički morfemi za imensku i glagolsku množinu.

Pisalica Aplikacija

Ova aplikacija olakšava učenje pravilnog pisanja velikih tiskanih slova. Poznato je da je poznavanje i imenovanje slova, uz fonološku svjesnost, jedan od najznačajnijih preduvjeta spremnosti za poduku čitanja. Osim samog imenovanja slova, od djece se početkom školovanja očekuje da savladaju pravilnu orijentaciju pisanja slova.

Međutim, djeca predškolske dobi često sama pokušavaju pisati slova prema primjerima koja vide u svojoj okolini (primjerice iz slikovnica, novina, s jumbo plakata). Nerijetko djeca tako upamte pogrešnu orijentaciju slova (poznato kao zrcalno pisanje) ili pogrešni smjer pisanja. Takav pogrešno naučen način pisanja često je teško ispraviti.

Učimo prijedloge Aplikacija

Prijedlozi su vrsta riječi koja često djeci s jezičnim teškoćama predstavlja velik izazov, što je vidljivo u njihovom razumijevanju jezika, ali i u izražavanju.

Djeca s jezičnim teškoćama, ali i druga djeca koja teže ovladavaju jezikom, prijedloge uopće ne koriste (npr.”bio sam kinu”) ili ih koriste na pogrešan način (npr. ”slika je u zidu”).

Ova aplikacija olakšava usvajanje prijedloga djeci koja otežano usvajaju jezik.

Glaskalica Aplikacija

ICT-AAC Glaskalica pomaže pri savladavanju fonološke svjesnosti koja predstavlja jednu od osnovnih predvještina čitanja. U tom smislu uključuje prepoznavanje prvog, zadnjeg ili svih glasova riječi. Kako bi se omogućilo postepeno učenje, aplikacija zadatke razlikuje prema složenosti riječi. Ukupno, korisnici imaju na raspolaganju šest mogućih ”težina” igre u okviru kojih pogađaju glasove na više od 200 odabranih riječi. Uz svaku zadanu riječ korisnicima se prikazuje sličica koja predstavlja pojam koji odgovara zadanoj riječi. Omogućeno je i izgovaranje cijele riječi kao i slovkanje riječi glas po glas.