U skupini Krijesnice djeca su kroz igru “Složi prema predlošku” razvijala koncentraciju, finu motoriku, suradnju te akomodaciju oka.