U suradnji s Crvenim križem Samobor održao se trodnevni tečaj Prve pomoći u okviru projekta „Spasi život”. Prva pomoć je skup postupaka kojima pomažemo ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći.

U sklopu tečaja prim. doktor Slavko Lovasić približio je i korištenje vanjskog automatskog defibrilatora. Edukacija je održana u prostorijama DV-a Slavuj u periodu od 14.-16.10.2019. godine.