Aktivnost u Dječjem tjednu u koju su se djeca skupine Ježići najviše uključila bila je dramsko prstna improvizacija “Jedan mali pauk”. Djeca su istraživala taktilno prstne lutke: pauk, sunce, kućica i gusjenica. Razvijala su taktilnu percepciju i uživljavala se u dramske uloge. Zbog velikog interesa djece ritmična pjesmica ponavljala se više puta.