Kulisom dječaka i djevojčice djeca iz skupine Ježići razvijala su pojam o sebi te spoznavala o zdravoj hrani imitativnom igrom hranjenja dječaka i djevojčice voćem i povrćem. Dramski su se izražavala koristeći lutke na štapu te upotrebljavala svoje lice za prikazivanje emocija. Pritom su taktilnom manipulacijom istraživala pedagoški neoblikovani materijal te tako razvijala osjetilnu percepciju i finu motoriku.