Kroz jedan cijeli tjedan tijekom svibnja, djeca su sudjelovala u aktivnostima koje se temelje na odgoju za održivi razvoj. Odgoj za održivi razvoj razvija kod djece interes za prirodu i svijet koji ih okružuje, potiče i izgrađuje pozitivan pogled i odnos prema prirodi i okolini te ohrabruje djecu u njihovom djelovanju i utjecaju na okruženje.