Proljetni dani pogoduju sve dužem boravku na zraku te su djeca uglavnom usmjerena u aktivnosti kretanja.

Kako bi od navedenih aktivnosti predahnula, djeca su sjela u hlad i zajedno s odgojiteljicom listala i čitala slikovnice.

Za vrijeme ovakve aktivnosti djeca usvajaju socijalne vještine, međusobno komuniciraju i spoznaju o onome što u slikovnici piše.