Što je inkluzija?

Inkluzija kao vrijednost koju naš vrtić promiče podrazumijeva proces u kojem se djeca sa teškoćama u razvoju odgajaju i obrazuju u okruženju sa svojim vršnjacima, to je proces stvaranja osjećaja pripadnosti grupi u kojoj dijete s teškoćama boravi. Socijalna inkluzija djece s teškoćama u razvoju i njihovih vršnjaka koji nemaju teškoća daje mogućnost svoj djeci