PRIPREMA ZA ŠKOLU

Kako i kada započinje priprema za školu u vrtiću? Nerijetko griješimo misleći da predškolsko dijete uči jedino kad zaokupljeno sjedi za stolom i popunjava radne listiće, ovladavajući slovima i brojevima te uvježbavajući grafomotoričke vještine. Stvarna priprema za školu počinje puno ranije – već u jaslicama. Sve što se u vrtiću radi, svaka aktivnost i igra