KAKO DIJETE VIDI SEBE

Kako vidimo sebe, kako opisujemo sebe i svoja unutrašnja stanja naziva se slika o sebi ili spoznaja sebe. Spoznavanje sebe je težak i složen zadatak. Dijete počinje spoznavati sebe već u prvim mjesecima života. Dijete upoznaje sebe igrom, a odnos prema sebi gradi ponajprije na osnovi roditeljskog reagiranja prema njemu – na osnovi komentara koje