Što je inkluzija?

Inkluzija kao vrijednost koju naš vrtić promiče podrazumijeva proces u kojem se djeca sa teškoćama u razvoju odgajaju i obrazuju u okruženju sa svojim vršnjacima, to je proces stvaranja osjećaja pripadnosti grupi u kojoj dijete s teškoćama boravi. Socijalna inkluzija djece s teškoćama u razvoju i njihovih vršnjaka koji nemaju teškoća daje mogućnost svoj djeci

PRIPREMA ZA ŠKOLU

Kako i kada započinje priprema za školu u vrtiću? Nerijetko griješimo misleći da predškolsko dijete uči jedino kad zaokupljeno sjedi za stolom i popunjava radne listiće, ovladavajući slovima i brojevima te uvježbavajući grafomotoričke vještine. Stvarna priprema za školu počinje puno ranije – već u jaslicama. Sve što se u vrtiću radi, svaka aktivnost i igra

Govorno – jezične teškoće djece predškolske dobi

Kada potražiti savjet logopeda? Ako dijete zaostaje u govorno – jezičnom razvoju… S 3 godine, dijete bi trebalo svladati osnove materinskog jezika i govora, što znači da s okolinom može komunicirati u okvirima svojeg iskustva. Čitav je niz karakteristika koje upućuju na zaostajanje u razvoju govora djeteta. Ono kasni s usvajanjem prvih riječi, formiranjem rečenice,

BRIGA ZA ZDRAVLJE DJECE U VRTIĆU

Cij je osigurati pravilan i optimalan fizički, mentalni i socijalni razvoj djece koja borave u vrtiću. Problemi najčešće nastaju radi grupiranja u ranoj dječjoj dobi u kojoj se razvija imunološki sustav. Povećana izloženost akutnim infekcijama dovodi do razbolijevanja pojedine djece. Više od polovine svih bolesti čine ARI (akutne respiratorne infekcije). Ostalo su bolesti probavnog trakta,

KAKO DIJETE VIDI SEBE

Kako vidimo sebe, kako opisujemo sebe i svoja unutrašnja stanja naziva se slika o sebi ili spoznaja sebe. Spoznavanje sebe je težak i složen zadatak. Dijete počinje spoznavati sebe već u prvim mjesecima života. Dijete upoznaje sebe igrom, a odnos prema sebi gradi ponajprije na osnovi roditeljskog reagiranja prema njemu – na osnovi komentara koje