obavijest

UPISI U ŠKOLU!!!

Poštovani roditelji, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu u Zagrebačkoj županiji, Ispostava Samobor dostavio nam je Obavijest o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta (pregledu djeteta) za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2020./20. Obavijest je u nastavku ove objave! Novost je, da se roditelji moraju naručiti u ambulanti školske

NATJEČAJ za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020. / 2021.

KLASA: 601-01/20-01/04 URBROJ: 238/27-72-01-20-1 Strmec, l. travnja 2020. godine Na temelju čl. l .a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 6. Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Slavuj” od 6. ožujka 2018. godine, Odluke Upravnog vijeća o upisu djece u programe predškolskog odgoja

„NATJEČAJ“ za prijem u radni odnos: Spremač/ica

Dječji vrtić „Slavuj“ Obrtnička 13 Strmec
Sveta Nedelja

KLASA: 112-07/20-01/05 URBROJ: 238/27-72-01-20-1 Strmec, 23. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” na 31. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

„NATJEČAJ“

za prijem u radni odnos:

1. Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanja