Odgojna skupina Bubamare izrađivala je cvijeće od pedagoški neoblikovanog materijala. Svladali su vještinu šivanja iglom i koncem.