Besplatna usluga Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)

Poštovani i dragi roditelji, ako u ovom vrlo zahtjevnom i teškom razdoblju čekate termin razvojne procjene ili početak stručne terapije za svoje dijete, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) Vam nudi besplatnu uslugu Marte Meo savjetovanja. Navedenu uslugu HURID pruža na programskoj i projektnoj osnovi, ali i volonterski, s ciljem pružanja podrške roditeljima

NATJEČAJ za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020. / 2021.

KLASA: 601-01/20-01/04 URBROJ: 238/27-72-01-20-1 Strmec, l. travnja 2020. godine Na temelju čl. l .a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 6. Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Slavuj” od 6. ožujka 2018. godine, Odluke Upravnog vijeća o upisu djece u programe predškolskog odgoja