UPISI U PREDŠKOLU
pozivamo roditelje djece školskih obveznika koji nisu uključeni u

redoviti program na

upis u program predškole

 

DJEČJI VRTIĆ „SLAVUJ“
Obrtnička 13
10 434 STRMEC
KLASA: UP/I-034-01/22-01/06
URBROJ: 238-29-178-01-22-1
Strmec, 5. rujna 2022. godine
Na temelju čl. 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07,
94/13, 98/19), čl. 6. Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Slavuj“, KLASA: 601-02/22-
02/05, URBROJ: 238-29-178-07-22-1, od 20.04.2022. godine, Odluke Upravnog vijeća o upisu djece u
programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023., KLASA: 601-05/22-01/06,
URBROJ: 238-29-178-07-22-5, od 20.04.2022. godine Dječji vrtić „Slavuj“ objavljuje

NATJEČAJ
za upis djece u programe

predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022. / 2023.

III. PROGRAM PREDŠKOLE

U pedagoškoj godini 2022./2023. u program predškole upisuju se djeca rođena 2016. godine i do 31.
ožujka 2017. godine koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja (jednu godinu prije polaska
u školu), te djeca s teškoćama u razvoju (dvije godine prije polaska u osnovnu školu).
Za upis djeteta u program predškole roditelj ili skrbnik predaje sljedeću dokumentaciju:
Zahtjev za predškolu sadrži:
 popunjeni Zahtjev za upis djeteta u predškolu,
 rodni list ili izvadak iz matične knjige rođenih za polaznika ( preslika )
 potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 knjižicu cijepljenja (preslika) sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane
djece u dječjim vrtićima “Narodne novine”, br: 105/2002)
Dokumentacija za upis djeteta u program predškole podnosi se osobno u upravi Dječjeg vrtića „Slavuj“,
Obrtnička 13, Strmec u periodu od 06.09.2022. – 16.09.2022. godine
Prije uključivanja djeteta u program predškole roditelj je obvezan potpisati s Dječjim vrtićem
Ugovor o ostvarivanju programa i obaviti inicijalni intervju zajedno s djetetom.
Strmec, 5. rujna 2022. godine

Dječji vrtić „Slavuj“