Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/21-01/10

URBROJ: 238/29-178-01-21-1

Strmec, 31. kolovoza 2021. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” na 1. sjednici održanoj 30. kolovoza 2021. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„NATJEČAJ“

 

za prijem u radni odnos:

 

  1. Spremač/ica, 2 (dva) izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme, zamjena za dugotrajno bolovanje
  2. Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – zamjena za roditeljski dopust
natječaj čistačica

 

  • Probni rad u trajanju od 30 dana

Uvjeti:

–  NKV, završena osnovna škola

natječaj čistačica

 

Ovdje možete preuzeti natječaj