Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Ribice – pripovjedanjem do razvoja govornih vještina i novih spoznaja

Nakon slušanja priča i bajki, Ribice i same pripovijedaju odgovarajući na poticajna pitanja odgojitelja: Koje si likove iz priče upoznao?; Što su radili?; Tko je u bajci bio zao, a tko dobar?“. Dramatizirali su pričajući dijelove neke priče/bajke, pritom koristeći izrađene lutke na štapu te rekvizite od pedagoški neoblikovanog materijala. Rekviziti su nam poticaj i za usvajanje novih spoznaja (usvajanja boja, količine i sl.).

SVG element circle_dots