Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

DV Slavuj na konferenciji “Pred mojim očima rasteš”

Znanstveno-stručna konferencija „Pred mojim očima rasteš“ održana je u Zagrebu 25. i 26. siječnja 2024. Tema konferencije „Socio-emocionalni svijet djece u interkulturnom okruženju – dobrobit interdisciplinarnog pristupa” okupila je brojne stručnjake iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Čak 54 izlagača iz 28 ustanova predstavilo je sudionicima svoje primjere dobre prakse, aktualne odgojno obrazovne  teme i suvremene metode rada.

Prvi dan konferencije pozdravni govor održale su organizatorice Tea Resanović i Petra Gotal, a potom su uslijedila plenarna izlaganja doc.dr.sc. Adrijane Višnjić-Jevtić i prof.dr.sc. Marije Sablić. Izlaganja pozvanih predavačica osvijestila su brojne izazove suvremenog odgoja i obrazovanja, a time i uloge stručnjaka naspram odnosa prema djetetu i roditeljima. Sudionici konferencije su nadalje mogli odabrati sudjelovanje na dvije ponuđene paralelne sesije na kojima su izlagači kvalitetno i sveobuhvatno pristupili problematici svog rada.

Drugi dan konferencije započeo je predavanjem prof. psihologa i gestalt psihoterapeuta Mihaela Kozine koji je svojim izlaganjem potaknuo na promišljanje o brojnim temama vezanima uz odgoj, prikazao neka teorijskog poimanja odgoja u prošlosti i danas te važnosti razvoja samopouzdanja i samosvijesti kod djece. Uslijedila su izlaganja u paralelnim sesijama koja su već svojim naslovima pozivala na uključivanje te odavala stručnost, posvećenost i angažiranost izlagača u svom odgojno obrazovnom djelovanju.

Odgojiteljica Ivanka Dmitrovski iz DV Slavuj, Sveta Nedjelja održala je izlaganje na temu „Nepovoljni obiteljski činitelji i stručna podrška u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. U svom izlaganju odgojiteljica je iznijela ključne informacije o činiteljima rizika u ranom djetinjstvu koji proizlaze iz karakteristika obitelji i kvalitete brige o djetetu. Ovim se rizicima u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ne posvećuje dovoljno pažnje te često ostaju neprepoznati, a na taj način izostaje i kvalitetna i pravovremena stručna podrška djeci i obiteljima u riziku socijalne isključenosti. Također, prikazani su rezultati istraživanja manjeg opsega koje je provedeno u DV Slavuj čiji je cilj bio ispitati razinu kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika u području inkluzije i multikulturalnosti. Upravo su rezultati ovog istraživanja bili poticaj za prijavu  Erasmus+ projekta koji je odobren od strane Agencije za mobilnost i programe EU. Tako je DV Slavuj postao nositeljem akreditacije za petogodišnji projekt čiji je cilj jačati kompetencije odgojitelja u području inkluzivnog djelovanja i multikulturalnosti u svrhu zadovoljavanja sve složenijih potreba djece i obitelji. Odgojiteljice će u ovom periodu imati priliku stjecati nova znanja putem stručnih usavršavanja o inkluziji i multikulturalnosti i praćenja rada (eng. jobshadowing) i primjera dobre prakse u ustanovama diljem Europe. Novostečena znanja sudionice mobilnosti primijenit će u radu s djecom i roditeljima te na taj način pozitivno djelovati u smjeru razvoja kvalitetnog inkluzivnog ozračja ustanove.

Ivanka Dmitrovski, DV Slavuj
mag.praesc.educ.
odgojitelj mentor

SVG element circle_dots