Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Tjedan izuma i otkrića

U studenom je u odgojno-obrazovnoj skupini „Bumbari“ obilježen Tjedan izuma i otkrića. Odgojitelji su upoznali djecu s robotom Cubettom. Cubetto je drveni robot pomoću kojeg su se djeca upoznala s početnim vještinama programiranja. Nakon upoznavanja robotića djeca su izrađivala vlastitu podlogu za putovanje našeg Cubetta. Djeca su flomasterima crtala lokacije na koje bi voljela da naš robotić stigne. Zahvaljujući dolasku robota u našu skupini, djeca su pokazala interes za robote te smo potaknuli djecu i roditelje da modeliraju svoje robote.

SVG element circle_dots