Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Dan Jabuka

Dan jabuka u odgojno-obrazovnoj skupini „Ribice“ obilježili smo izradom mozaika od kolaž-papira na temu „Jabuka“ i razgovarali o važnosti konzumiranja jabuka za naše zdravlje. Složili smo se s izrekom „Jabuka na dan baš je dobar plan!“

SVG element circle_dots