Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Rješenje o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.

Rješenje o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.

  1. Redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi – objekti: Strmec, Rakitje, Kerestinec, Jagnjić Dol
  2. Desetsatni program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi u organizaciji vrtića od 4 godine do polaska u školu – objekt Kerestinec.
  3. Cjelodnevni sportski program za djecu predškolske dobi u organizaciji vrtića za djecu od 4 godine do polaska u školu – objekt Strmec.

 

SVI INICIJALNI INTERVJUI ZA RODITELJE PREDLOŽENE DJECE ZA UPIS OBAVLJAT ĆE SE U CENTRALNOM OBJEKTU VRTIĆA U STRMCU NA ADRESI OBRTNIČKA 13.

 

Dokumenti

SVG element circle_dots