Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Natječaj za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023. / 2024.

U pedagoškoj godini 2023./2024. planira se upis do 102 djece u programe:

  1. Redoviti desetsatni program odgojno-obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi – objekti: Strmec, Rakitje, Kerestinec i Jagnjić Dol
  2. Desetsatni program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi u organizaciji vrtića od 4 godine do polaska u školu – objekt Kerestinec
  3. Cjelodnevni sportski program za djecu predškolske dobi u organizaciji vrtića za djecu od 4 godine do polaska u školu – objekt Strmec

Dokumenti u nastavku:

Dokumenti

Natječaj za upis djeceZa pedagošku godinu 2023./24. (251.98 KB)
Upute za korisnike SOM aplikacijeZa pedagošku godinu 2023./24. (696.63 KB)
Pravilnik o upisu djece i mjerilima upisa u dječji vrtićZa pedagošku godinu 2023./24. (730.69 KB)
SVG element circle_dots